Category: Vietnamese

Con mong Thầy an nghỉ

Thầy con, Phê rô Trần Xuân Trường, sinh ngày 01.08.1968 đã về nước thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa vào ngày 26.12.2021 tại Giáo Xứ Phát Hải. Con mong Thầy an nghỉ. Con xin lỗi Thầy vì trong những giây phút cuối cùng con không kịp về chào Thầy. Con xin viết những dòng này […]